แถลงข่าวเปิดรับสมัคร Thailand By UTMB 2021 และโครงการ Ultra Trail Thailand Tour 2021

Read More

ก.ท่องเที่ยวและกีฬา-กกท.-สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ลงนาม MOU ระเบิดศึกฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ๒๐๒๑

Read More

กกท.ปั้นกีฬาอาชีพติดธงไทย เน้นสร้างรายได้จากกีฬา ทำความร่วมมือเจ็ตสกี ที่ประสบความสำเร็จสูง ส่งออกไปลุยเวทีโลก

Read More

ประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพ

Read More

ประกาศรายชื่อนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙

Read More